Đây là các hình ảnh của kỹ thuật cty Đức Thịnh triển khai  lắp đặt tại Tây Ninh.

Trong bày này chúng tôi chỉ  khái quát tổng thể cách làm, chúng tôi sẽ cố  gắng cập nhật chi tiết cụ thể  cho các lần tiếp theo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách khoan để không bị lọt  phần bỏ rớt vào bình 

 

 

 

Sử dụng ống nhựa sẽ bền hơn ống ruột gà vì ống ruột gà là lâu ngày sẽ bị giòn, bể 

 

 

 

 

 

 

 

Cách canlib:

Xả dầu ra hết thùng chứa

 

 

 

 

 

Trong lúc chờ dầu chảy hết ta lấy mức Fmax và Fmin

Lấy  Fmax ( giá trị xung khi không có dầu ):

 

 

 Chờ 5 phút cho ổng định xung sau đó chọn ok để lưu lại giá trị xung

 

Lấy  Fmin ( giá trị xung khi dầu đầy bình):

 

 

Chờ 5 phút cho xung ổn định rồi bấm ok để lưu giá trị 

 

Lắp cây nhiên liệu vào thùng và chờ tiếp 5 phút để lấy giá trị  xung  lúc không dầu (0 lít ):

 

Ghi giá trị vào bảng canlib :

 

Tiếp tục đổ dầu vào thùng mỗi lần 10 lít để lấy giá trị xung  tương ứng mỗi lần đổ :

Cách canlib : 

 

Bình  canlib : 

 

 

 

 

Bơm dầu vào bình 10 lít : 

 

 

 

 

Xả canh đúng mực 10 lít đã làm dấu (   xả đúng ngay mực của dây gút )

 

 

Sau khi canh đúng mực xong tiếp tục tiến hành xả vào thùng của xe để lấy giá trị xung 

 

 

 

Chờ 1 phút 30 giây cho ổn định mực dầu để ta lấy giá trị xung :

 

 

Sau đó cứ như vậy làm cho tới khi đầy dầu trong thùng ta được các thông số như trong bảng canlib trên 

Lần đổ cuối cùng hết sức chú ý : xả càng chậm càng tốt để không bị ứ hơi trong thùng và đạt được con số lít cao nhất 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang