Chuyển đổi tiếp 2 thiết bị củ hết phí sang thiết bị mới của Bình Minh , vậy đến thời điểm 11/2019 tổng cộng nhà xe Nguyễn Văn Vui đã chuyển là 15 thiết bị.

Chân thành cảm ơn a chủ đã tin tưởng chuyển sang thiết bị do Đức Thịnh cung cấp!

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang