thu hinh 1
Đọc thêm →
Cách xử lý tải ảnh bị lỗi “ File có kích thước quá lớn” khi đăng ký luồng xanh trên điện thoại
- Khi tải ảnh lên hệ thống bị báo lỗi “ File có kích thước quá lớn” chúng ta làm như sau : ...
Đọc thêm →
Cập nhật giấy xét nghiệm Covid khi mã luồng xanh hết hiệu lực (thực hiện trên điện thoại)
- Khi mã luồng xanh hết hiệu lực do giấy xét nghiệm Covid hết hạn chúng ta cập nhật lại giấy xét nghiệm mới như sau : -...
Đọc thêm →
Cách lưu mã luồng xanh trên điện thoại để đi in ra dán lên xe
Dùng phần mềm Chrome để đăng ký luồng xanh ...
Đọc thêm →
Cách đăng nhập để đăng  ký luồng xanh trên điện thoại.
Truy cập vào trang web : https://vantai.drvn.gov.vn Nhập thông tin...
Đọc thêm →

Bài viết khác

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang