- Khi mã luồng xanh hết hiệu lực do giấy xét nghiệm Covid hết hạn chúng ta cập nhật lại giấy xét nghiệm mới như sau : 

- Đăng nhập vào tài khoản 

- Thực hiện các bước như hướng dẫn bên dưới :

 

 

 

 

 

 

 

- Lúc này ta quét lại mã để kiểm tra xem mã đã có hiệu lực lại chưa, nếu thành công là : 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang