Cách đấu đầu thẻ quẹt cho J800
Điện nguồn của đầu thẻ là 5V  Thứ tự làm  1. Đấu 2 dây tính hiệu trước sau đó đấu 2 dây nguồn, tránh hiện tượng bị chập  2. Lần lượt đấu theo thứ thự  + Sợi VÀNG của đầu quẹt  đấu với sợi TRẮNG của...
Đọc thêm →
Hướng dẫn cách tạo tài khoản định vị WhatsGPS cho khách hàng
Hướng dẫn cách tạo tài khoản định vị WhatsGPS cho khách hàng   Tạo file ghi chú, tên tùy ý (ví dụ: Tạo tài khoản) có nội dung như sau :       Hotline: 0986 992 938_|_       12345678    ...
Đọc thêm →

Bài viết khác

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang