Điện nguồn của đầu thẻ là 5V 

Thứ tự làm 

1. Đấu 2 dây tính hiệu trước sau đó đấu 2 dây nguồn, tránh hiện tượng bị chập 

2. Lần lượt đấu theo thứ thự 

+ Sợi VÀNG của đầu quẹt  đấu với sợi TRẮNG của J800

+ Sợi XANH LÁ của đầu quẹt đấu với sợi XANH LÁ của J800

+ Sợi ĐEN của đầu quẹt đấu với sợi ĐEN của J800

+ Sợi ĐỎ của đầu quẹt đấu với sợi HỒNG của j800

 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang