- Hiện tại, số lượng nhà xe  Lê Hải chạy tuyến Tây Ninh - Châu Đốc, Tây Ninh - Đà Lạt  đang sử dụng thiết bị do Đức Thịnh Tani cung cấp đến 12/2019 là 16 thiết bị.

- Chân thành cảm ơn Quý Công Ty luôn đồng hành với chúng tôi !

Một số hình ảnh thực tế : 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang