Hiện tại, Số lượng Công ty Đồng Phước đã sử dụng thiết bị do Đức Thịnh Tani cung cấp đã trên 200 thiết bị từ năm 2012 đến 11/2019

Một số hình ảnh thực tế lắp đặt:

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang