Hiện tại, Số lượng Công ty Thanh Liên Tây Ninh đã sử dụng thiết bị do Đức Thịnh Tani cung cấp đã trên 20 thiết bị từ năm 2013 đến 11/2019

Một số hình ảnh thực tế : 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang