Hiện tại, Số lượng Công ty Thanh Liên Tây Ninh đã sử dụng thiết bị do Đức Thịnh Tani cung cấp đã trên 20 thiết bị từ năm 2013 đến 11/2019

Một số hình ảnh thực tế : 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang