Số lượng hiện tại Công Ty Bê Tông Tây Ninh sử dụng cho đến thời điểm 11/2019 là trên 40 thiết bị.

Một số hình ảnh thực tế lắp đặt:

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang