21/09/2019: 

Cty Đô Thị Tây Ninh tiếp tục sử dụng thêm 05 thiết bị định vị Adsun do Cty Đức Thịnh cung cấp, cho đến thời điểm này tổng cộng là 16 xe đã lắp thiết bị định vị 

* Hình ảnh thi công lắp đặt thực tế: 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang