30/08/2019:

Lắp định vị xe thứ 05, VLXD Thành Nhân, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh

Hình ảnh lắp đặt thực tế trên xe:

 

 

-----

 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang