30/08/2019:

Lắp định vị xe thứ 05, VLXD Thành Nhân, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh

Hình ảnh lắp đặt thực tế trên xe:

 

 

-----

 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang