Tháng 10/2018 nhà xe Lê Khánh tiếp tục tăng số lượng xe phục vụ khách hàng và các  xe này tiếp tục sử dụng định vị ô tô nhãn hiệu Adsun do Cty Đức Thịnh Tani cung cấp tại Tây Ninh.

Tập thể Cty Đức Thịnh Tani chân thành cảm ơn nhà xe luôn đồng hành với chúng tôi !

* Hình ảnh lắp đặt thực tế:

 

 

* Giao diện quản lý trên di động :

 

* Giao diện quản lý trên máy tính:

 

 

 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang