Nhà xe ban đầu có sử dụng thiết bị của đơn vị bạn và sau đó lắp dùng thử thiết bị của Adsun và bây giờ chúng tôi tiếp tục được nhà xe chọn để lắp tiếp cho các xe còn lại.

Đức Thịnh TaNi Chân thành nhà xe đã chọn chúng tôi !

Hình ảnh lắp đặt thực tế :

 

 

 

Giao diện quản lý xe trên điện thoại :

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang