15/08/2019:

- Lên sóng GPS thiết bị định vị  ô tô VIETMAP – MT10

- Cty Đức Thịnh Tani Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách !

* Hình ảnh lắp đặt thực tế:

 

 

* Giao diện quản lý trên điện thoại:

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang