Định Khuê là một khách hàng của Đức Thịnh TaNi từ năm 2014 đến nay.

Hôm này 14/11/2017 số lượng đầu xe của nhà máy tiếp tục gia tăng và định vị của chúng tôi cung cấp tiếp tục được Công ty Định Khuê  tin tưởng sử dụng.

Chân thành cảm ơn Công Ty Định Khuê luôn đồng hành với chúng tôi !

 

 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang