- Sau thời gian hơn 5 tháng dùng 05 thiết bị định vị nhãn hiệu Adsun do Cty Đức Thịnh cung cấp và Hôm nay, Cảm ơn Cty Hải Đăng đã chấp nhận chất lượng và dùng thêm 07 thiết bị tiếp theo !

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang