26/08/2019: 

Đã hoàn thành việc chuyển đổi 05 xe  thiết bị củ đã hết phí sử dụng sang thiết bị mới của Bình Minh.

Hình ảnh thực tế lắp đặt:

.....

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang