Với những thiết bị sử dụng từ năm 2012, Chúng tôi luôn khuyến cáo nên thay đổi sang thiết bị mới 

Hỗ trợ nhà xe Dương Phát ( chạy tuyến Tây Ninh - Vũng Tàu) chuyển đổi từ thiết bị củ sang thiết bị mới của Adsun 

Đức Thịnh TaNi Chân thành cảm ơn nhà xe luôn đồng hành với Chúng tôi !

Hình ảnh lắp đặt thực tế :

 

Giao diện quản lý xe trên máy tính :

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang