Đấu nguồn : 

 

 

Canh góc quay của mắt => làm dấu vị trí :

 

Tháo keo và dán cố định theo dấu:

 

Cố định dây cáp bằng các kẹp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang