Mạch chuyển tín hiệu nhấp nhái của xi nhan sang tín hiệu cố định ( mạch dùng điện 12V)

Cứ theo sơ đồ của hình mà hàn, đấu vào tùy theo từng xe mà ta chỉnh biến trở cho phù hợp.

 

 

Cảm ơn a e đã xem !

Nếu thấy không ổn ở vấn đề nào  xin chia sẽ  để a e được hỏi.

 Số điện thoại (ZALO): 0986 992 938

" Nhiều người biết, nhưng không phải ai cũng biết"

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. An
Hỗ trợ 2: Mr. An
0977 36 57 57
Lên đầu trang