Loại xe này có cúp bình nên ta lấy tìm dây (+) trực tiếp từ bình

 

 

CHUẨN BỊ VỊ TRÍ LẮP :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH ĐẤU DÂY NGUỒN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CHÚ Ý PHẢI NỐI DÂY CỦA CẦU CHÌ DÀI RA ĐỂ SAU NÀY XỬ LÝ THUẬN TIỆN HƠN:

* VÀ PHẢI LẤY DÂY VÀO CẦU CHÌ, CHỨ KHÔNG  PHẢI DÂY ĐẦU RA ĐỂ TRÁNH CẦU CHÌ BỊ QUÁ TẢI VÌ LẮP THÊM ĐỊNH VỊ

 

LẮP DÂY ANTEN:

* CHÚ PHẢI KIỂM TRA VÀ VẶN CHẶT LẠI ĐẦU ANTEN GSM, NẾU KHÔNG SAU MỘT THỜI GIAN SẼ BỊ MẤT ĐẦU NHƯ CHƠI

 

 

 

 

 

* CHÚ Ý PHẢI XIẾT CHẶT 2 DÂY ANTEN TRÁNH TRƯỜNG HỢP SAU THỜI GIAN BỊ LỎNG

 

 

PHẢI CHIÊM THÊM CỘNG (-) VÌ ĐA SỐ CHÂN NÀY BỊ NHỎ 

 

 

 

 

OK. XONG 

 

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang