Dạng các xe bình ắc quy đặt phí sau, có lắp cúp bình mà công tắc cúp bình khiển bằng dây (-) thì nếu ta muốn lắp điện trực triếp thì phải đi dây từ bình lên rất mất thời gian và cách này có thể tiện lợi nhanh hơn 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang